IGOR HARDUNKA

se narodil 6 srpna 1971 v Mukačevě na Podkarpatské Ukrajině.

V letech 1989-1994 vystudoval uměleckoprůmyslové učiliště v Užhorodě.
V letech 1996-2003 vystudoval AVU v Praze, obor klasická grafika Prof. J.Lindovského.
V roce 2002 absolvoval stáž na Pražské FAMU - obor multimedia katedry režie.

V současně době se věnuje malbě.Glory of Life

Igor Hardunka už během svých studií na Akademii výtvarných umění důvěřoval spíše tradičnímu zobrazení, obracel se více do minulosti, inspiroval se klasickým evropským malířstvím a své náměty ohledávával skrze křesťanskou ikonografii. Své osobní zážitky transformoval do mystikckých výjevů a vizionářských kompozic. Studoval po celou dobu v ateliéru klasických grafických technik, kde zhodnocoval své předchozí zkušenosti a rozvíjel nesporný kreslířský talent. Zajámavý je fakt, že svoji diplomovou práci nakonec pojal jako narativní a postrprodukčně náročné video, které vzniklo během jeho stáže na Famu. V tomto pohyblivém obraze s názvem Game Start kombinoval animované a hrané pasáže v úzké vazbě s hudbou Petera Gabriela. Video představuje naléhavě patetický ale zcela otevřený a nijak necenzurovaný autoportrét, kde Igor sám osobně znázorňuje alegorickou postavu vyhoštěnou z tohoto světa. Po absolutoriu se Igor Hardunka z osobních důvodů na dlouhou dobu umělecky odmlčel a pozvolna sbíral odvahu k tomu, aby se mohl po více než deseti letech vrátit a znovu bojovat s hmotou v malířském ateliéru.

Aktuální výstava Glory of Life představuje výběr jeho malovaných obrazů, které vznikly v průběhu posledního roku. Po dlouhém tvůrčím zotavování se Igor pokouší skrze obrazy zachytit pocity, které prožíval během tvůrčí pauzy a izolace. Obrazy z výstavy Glory of Life představují čistou metaforu s morálním apelem, která je divákům předkládána s naprostou vážností. Vytvořil je člověk, který přistupuje k tvorbě s mravní bezprostředností, která nám může připadat trochu přepjatá. Igorovo obrazy nemají daleko ke „kazatelské“ symbolice, jsou napěchované etickými významy a nezakrývají touhu povznášet naše city a mysl. Ptoto je potřeba vnímat je bez předsudků.

Igor nás uvádí do společnosti alegorických postav vynořujících se v symetrických choreografiích z hloubky majestátně neklidného, ale přísně geometricky určeného prostoru. Ten může mít povahu oslnivě drtivého zdroje prostupující veškerou hmotu nebo líbezně zklidňujícího abstrahujícího dekoru. Mužské postavy oplývající nekonvenční muskulaturou se tu zjevují ve své torzovité nebo časově posunuté podobě – jako mladíci i starci zároveň. Společným znakem pompézně zobrazených figur je gestikulace vyjadřující jejich vnitřní napětí, útěchu i znepokojení, uděl porážky, vyhoštění, samoty, života ve věčných pochybách, hledání naděje a čekání na lepší budoucnost.

Michal Pěchouček

© Copyright 2015 Igor Hardunka, všechna práva vyhrazena. Na těchto stránkách jsou použity elektronické kopie originálů obrazů a uměleckých děl. Jakékoliv reprodukce a další používání obrazů a uměleckých děl je možno pouze se souhlasem výtvarníka.